Головна / Новини / Відповідальність за недотримання передбачених законом квот

Відповідальність за недотримання передбачених законом квот

Юридична відповідальність за недотримання вимог закону щодо соціально незахищених верств населення, зокрема, у разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, яким державою надано додаткові гарантії у працевлаштуванні (пільгової категорії населення), передбачена в ст. 53 ЗУ «Про зайнятість населення» № 5067-VI від 05.07.2012 (далі – Закон про зайнятість).

З 01.01.2013 набрав чинності Закон про зайнятість, що був прийнятий на заміну раніше діючого однойменного Закону. Також з 10.08.2013 набрав чинності Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затверджений КМУ 17.07.2013, що свідчить про зміцнення механізму притягнення роботодавців до відповідальності за порушення законодавства в сфері зайнятості та більшу готовність контролюючих органів застосовувати санкції.
З огляду на удосконалення законодавства щодо працевлаштування пільгової категорії населення з 2014 р. кількість нових перевірок роботодавців щодо виконання квоти для їх працевлаштування може стрімко збільшитись. Для того щоб бути готовим до перевірок та вміти захиститись від будь-яких неправомірних вимог
державних посадових осіб, роботодавцю, а також керівникам відповідних підприємств, установ та організацій потрібно розуміти зміст юридичної відповідальності за порушення законодавства.
Тому розглянемо підстави, зміст та порядок притягнення роботодавців приватної форми власності та відповідних керівників до юридичної відповідальності за недотримання квоти для працевлаштування пільгової категорії населення.

Вимоги щодо виконання квоти
Перелік громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, порядок розрахунку та заповнення квоти визначені у ст. 14 Закону про зайнятість. Зокрема, підприємства, установи та організації, чисельність штатних працівників яких становить понад 20 осіб, встановлюють квоту в розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
Відокремлено від зазначених квот, згідно зі ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-XII від 21.03.1991, здійснюється розрахунок нормативів для працевлаштування інвалідів, розміри та порядок заповнення яких з прийняттям нового Закону про зайнятість практично не змінилися.
Тобто вимоги щодо заповнення квот передбачають обов’язок роботодавців самостійно визначати кількість робочих місць для зайняття їх пільговою категорією населення та працевлаштувати таких осіб, аж поки такі місця не будуть повністю зайняті в межах квоти протягом поточного року.
Згідно з ч. 3 ст. 14 Закону про зайнятість, виконання вищезазначених квот є обов’язковою умовою визнання роботодавця таким, що дотримав такі квоти, про що він повинен проінформувати місцеву службу зайнятості згідно з Порядком надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затвердженим Наказом Мінсоцполітики України № 271 від 16.05.2013.
Відповідні вимоги щодо виконання квот також передбачені у ст. 34, 35, 37 проекту Трудового кодексу (№ 2902 від 22.04.2013).
Таким чином, основними нововведеннями законодавства про зайнятість є уніфікація вимог щодо виконання квоти для пільгової категорії населення, за якою роботодавець самостійно здійснює розрахунок кількості робочих місць в межах встановлених у згаданих вище законах, а також організовує пошук і фінансує оплату праці відповідних громадян. Разом з цим новий механізм виконання квоти визначено пізніше, ніж набрав чинності Закон про зайнятість, та існує вірогідність прийняття відповідних уточнень та доповнень. Натомість радимо вживати заходи з виконання квоти щодо осіб з пільговим статусом.

Читати повністю

Автор:  Ігор ЛИТВИН, старший юрист ЮФ «Лексфор»

Праця і закон №11