Головна / Практики

Практики

Захист авторських прав; консультування з питань використання та передачі прав на торговельні марки, фірмові найменування та інші об`єкти промислової власності; супроводження реєстраційних та патент...

Підготовка будь-яких видів договорів з різних напрямків господарської діяльності, розроблення договірних схем під відповідні цілі клієнта; аналіз договорів всіх видів, ведення договірної роботи для...

Консультації у сфері антимонопольного/конкурентного права; правовий аудит внутрішніх політик і стандартів клієнтів на предмет дотримання вимог антимонопольного законодавства; захист клієнтів від не...

Консультації з питань трудового законодавства, оформлення і припинення трудових відносин; розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, трудових інструкцій, колективних договорів, трудових кон...

Консультування з питань оптимальних способів захисту порушених прав; досудове врегулювання спорів; захист інтересів клієнтів в судах різної юрисдикції у цивільних, господарських і адміністрат...

Юридичний супровід створення, обслуговування та реструктуризації різних форм бізнесу; юридичне оформлення механізмів оптимального корпоративного управління, підготовка внутрішніх корпоративних доку...

Консультації з питань податкового законодавства, митних і акцизних зборів; надання рекомендацій з питань застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування; захист інтересів клієн...

Консультування з питань будівництва, реалізації інвестиційних проектів у сфері нерухомості; підготовка документів і супровід угод купівлі-продажу та оренди нерухомості (цілісних майнових комплексів...

Юридичне супроводження укладення шлюбів, розлучень, поділу спільної сумісної власності, позбавлення батьківських прав

.