Головна / Практики

Практики

Подання  заявок в Укрпатент, реєстрація об'єктів ІВ в митному реєстрі, боротьба з підробками, виявлення та припинення онлайн-порушень, судовий захист, розробка л...

Підготовка будь-яких видів договорів з різних напрямків господарської діяльності, розроблення договірних схем під відповідні цілі клієнта; аналіз договорів всіх видів, ведення договірної роботи для...

Консультації у сфері антимонопольного/конкурентного права; правовий аудит внутрішніх політик і стандартів клієнтів на предмет дотримання вимог антимонопольного законодавства; захист від недобросові...

Консультування щодо захисту прав, досудове врегулювання спорів, медіація, представництво в судах, супровід міжнародних комерційних спорів, виконання судових і арбітражних рішень в Україні ...

Консультації з питань трудового законодавства, оформлення і припинення трудових відносин; розробка правил внутрішнього трудового розпорядку, трудових інструкцій, колективних договорів, трудових кон...

Юридичний супровід створення, обслуговування та реструктуризації різних форм бізнесу; оформлення механізмів оптимального корпоративного управління, підготовка внутрішніх корпоративних документів; о...

Консультації з питань податкового законодавства, митних і акцизних зборів; надання рекомендацій з питань застосування міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування; захист інтересів клієн...

Консультування з питань будівництва, реалізації інвестиційних проектів у сфері нерухомості; підготовка документів і супровід угод купівлі-продажу та оренди нерухомості (цілісних майнових комплексів...

Розробка локальних актів аналіз відповідності внутрішньої документації вимогам та положенням GDPR,

.